STENHØJ DK A/S overtager JG Services aktiviteter i Nordjylland

Dato: 03-01-2018

For english - se below

Pr. 1. januar 2018 overtager STENHØJ DK A/S alle aktiviteter i JG Service ApS.
Selskabet der har til huse lidt uden for Aalborg, skal varetage STENHØJ DK’s aktiviteter i det nordjyske i samarbejde med vores nuværende serviceteam.

CEO Søren Dyøe Madsen udtaler: ”Jeg er glad for at det er lykkedes for os at komme til enighed, og med dette opkøb understøtter vi den overordnede strategi for STENHØJ Koncernen. Det er endvidere særdeles vigtigt for STENHØJ DK, at vi er stærke lokale partnere, og med dette tiltag cementerer vi vores markedsposition og udvikling i Danmark.”

”Vi ønsker at styrke vores serviceforretning i det nordjyske, og er glade for at få en aftale i hus med en så anerkendt virksomhed som JG Service”, udtaler adm. direktør Søren V. Olesen. ”JG Service har setup’et til at leve op til vores krav til serviceniveau, kvalitet og kompetencer, og vi ser meget frem til at arbejde sammen med vores nye kolleger,” fortsætter Søren V. Olesen.

Alle ansatte i JG Service fortsætter deres ansættelse hos STENHØJ DK, herunder også tidligere ejer John Grøndahl Larsen, der vil fortsætte i rollen som teknisk rådgiver og support for hele STENHØJ DK’s serviceteam. Alle eksisterende aftaler videreføres naturligvis uændret hos STENHØJ DK.

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle mine kunder for den tillid de har vist mig igennem årerne, og det er med sindsro at jeg afhænder JG Services aktiviteter til STENHØJ DK. Jeg og mine montører vil fortsat være en del af virksomheden, og jeg er overbevist om at vores kunder vil fortsætte med at få den samme høje standard af service, som vi altid har lagt for dagen. Jeg håber at kunder og samarbejdspartnere fortsat vil støtte op omkring vores virke i det nordjyske,” udtaler John Grøndahl Larsen.

 STENHØJ DK’s serviceteam under servicechef Lars Troelsen består således i dag af 27 montører, fire servicekoordinatorer og en teknisk rådgiver.

 STENHØJ DK’s serviceforretning har været under stor udvikling de sidste to år, og er i perioden udvidet med otte nye montører. ”Vi servicerer i dag mere end 2.000 kunder i Danmark på nuværende tidspunkt, og har mere end 10.000 aktive servicekontrakter” fortæller servicechef Lars Troelsen. Han fortsætter: ”Vi er i gang med en omfattende udvikling i vores serviceafdeling, så vi kan yde vores kunder den bedste service på markedet”.

Stenhøj DK’s servicemontører er specialiseret indenfor montage, reparationer og service på løftere af alle typer og kompressorer. Men denne ekspertise strækker sig faktisk over de fleste typer værkstedsudstyr, og der laves i dag service på værksteders komplette udstyrspakke hos en lang række kunder i hele landet. ”Hovedparten af vores montører har været rigtig mange år i branchen og har virkelig forstand på det de laver,” fortæller Lars Troelsen. 

 


STENHØJ DK A/S acquires JG Services activities in North Jutland

As of 1 January 2018, STENHØJ DK A/S acquires all of the activities in JG Service ApS.
The company, which is located just outside Aalborg, will be responsible for STENHØJ DK’s activities in North Jutland in collaboration with our existing service team.

“I’m pleased that we have succeeded in reaching an agreement, and with this acquisition we support the overall strategy of the STENHØJ GROUP. In addition, it is particularly important for STENHØJ DK, that we are stronger local partners, and with this initiative we have consolidated our market position and development in Denmark,” says STENHØJ GROUP CEO, Søren Dyøe Madsen.

“We want to strengthen our service business in North Jutland, and are pleased that we’ve successfully closed this deal with JG Service, a well-recognised company,” says STENHØJ DK CEO, Søren V. Olesen. ”JG Service has a setup that meets our requirements for level of service, quality and competencies, and we’re very much looking forward to working with our new colleagues,” continues Søren V. Olesen.

All of the employees in JG Service will continue to be employed by STENHØJ DK, including former owner John Grøndahl Larsen, who will continue in the role as a technical consultant and provide support for the entire STENHØJ DK service team. Naturally, all of the existing agreements remain unchanged at STENHØJ DK.

“I would like to take the opportunity to thank all of my customers for the trust that they have placed in me through the years, and I have complete confidence in selling JG Service’s activities to STENHØJ DK. My technicians and I will continue to be part of the company, and I’m confident that our customers will continue to receive the same high standard of servicing that we have always provided. I hope that customers and partners will continue to support our business in North Jutland,” says John Grøndahl Larsen.

 STENHØJ DK’s service team is led by Service Manager Lars Troelsen, and consists of 27 technicians, four service coordinators and a technical consultant.

 STENHØJ DK’s service business has rapidly developed in the last two years and during this period, eight new technicians have joined the team. “Today we service more than 2,000 customers in Denmark, and have more than 10,000 active service contracts,” explains Service Manager Lars Troelsen. “We’re underway with a comprehensive development of our service department, so we can provide our customers with the best service on the market,” he adds.

STENHØJ DK’s service technicians are specialists in the assembly, repair and servicing of all types of lifts and compressors. This expertise covers most types of workshop equipment, and today the company carries out servicing on complete equipment packages at workshops at customer locations across the whole country. “The majority of our technicians have very many years of experience in the sector, and are expert at what they do,” says Lars Troelsen.