MONTAGEKONDITIONER


Maskinen der skal installeres skal være pakket ud og placeret i umiddelbar nærhed af installationsstedet.

Installationsstedet skal være rengjort og fri for affald og pakkemateriale.

Der skal være minimum én anden person til stede der kan hjælpe med tunge løft.

Ved udsparing i gulv skal dette være ryddet for affald, jern og isolering. I modsat fald vil ekstra tid anvendt på oprydning blive debiteret kunden.

Den nødvendige strøm og trykluft tilførsel der er nødvendig for at udføre installation og test skal være til stede.

Det er kundens ansvar at gulvet på installationsstedet lever op til kravene beskrevet i manualen for den pågældende maskine.
STENHØJ DK kan ikke gøre økonomisk ansvarlig for skader eller omkostninger, der skyldes dårlig gulv-kvalitet.

Ovenstående punkter skal alle være overholdt for at montage prisen er gældende. 

Montage priser er inkl. kørsel til og fra installationsstedet.